Verplaatsen vogels naar andere staat - limburgse parkieten club

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verplaatsen vogels naar andere staat

Wetgeving en Vogelgriep > FAVV
Nieuwe regeling voor verplaatsen van vogels naar een ander Europees land.
Europese wetgeving AHL
Gezondheidscertificaat voor vogels die verhandeld worden naar een ander Europees land.
Door de nieuwe Animal Health Law is er nu een certificaat gekomen voor de export van vogels in gevangenschap.
Gehouden vogels worden in de AHL omgeschreven als “in gevangenschap levende vogels”. Dit zijn alle vogels die niet gehouden worden voor voedselproductie.
Gelijk welke vogels die gehouden worden voor voedselproductie valt onder de definitie van “pluimvee”.
In de AHL (in verordening 2016/429) is elke houder van dieren gedefinieerd als “exploitant” en elke plaats waar dieren gehouden worden als “inrichting”. Deze bewoording geldt ook met betrekking tot “in gevangenschap levende vogels”. Dit document kan aangevraagd worden bij het FAVV van uw streek.
LCE Antwerpen    export.ANT@favv.be       fax 03/202.27.93)
LCE Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant   export.OVB@favv.be     fax 09/210.13.31)
LCE Vlaams-Brabant Limburg    export.VLI@favv.be     fax 016/39.01.20 of 011/26.39.87)
LCE West-Vlaanderen  export.WVL@favv.be     fax 050/30.37.51)
Deze volledig ingevulde aanvraag mailt u door de werkdag vóór certificatie,vóór 12u00.
Bepaalde landen hebben specifieke eisen voor exporten. Op de website FAVV kan u meer info terugvinden. U kan ook steeds contact opnemen met de ambassade van de bestemming om na te gaan of bepaalde certificaten aanvaard worden en het land nog andere eisen heeft.
Dierenarts aangesteld door het FAVV komt dan ter plaatse om de keuring uit te voeren en de certificaten te maken.
Ook bij het uitlenen van de vogels volgt u dezelfde procedure. Enkel het terugkeren van de vogels is afhankelijk van de periode dat de dieren in het buitenland zijn geweest.
De duur van de controle is afhankelijk van het aantal vogels die de dierenarts moet controleren.
Het certificaat is geldig gedurende 10 dagen vanaf afgifte.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu