Recentste update vogelgriep - limburgse parkieten club

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Recentste update vogelgriep

Wetgeving en Vogelgriep > Vogelgriep
Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld. Het gaat om een braadkippenbedrijf in Aalst met zo’n 73.000 slachtrijpe kuikens. Er was in de afgelopen dagen een verhoogde sterfte vastgesteld in een van de hokken. De besmettingsbron is niet duidelijk.
Het betrokken bedrijf wordt geruimd.
Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. Deze liggen in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
Het gaat om een gebied met een lage pluimveedensiteit. Wel liggen in de bewakingszone 3 pluimveeslachthuizen.
Eerder deze week is er ook een bijkomende besmetting vastgesteld bij een hobbyhouder in Péruwelz (Henegouwen). Omwille van het kleine aantal dieren, blijven de maatregelen hier beperkt tot enkel de besmette site.
Er is ook aangenamer nieuws: de eindscreening in de bewakingszone Wervik is met gunstig resultaat afgerond. Deze zone wordt dus zoals voorzien de komende nacht (vrijdag 24 op zaterdag 25 februari) opgeheven.
Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.
De website wordt aangepast.
Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.


---------------------------------------------

Onderwerp: HPAI: nieuwe besmettingen bij hobbyhouders + opheffen zones - IAHP: nouvelles contaminations chez des détenteurs particuliers + levée des zones
Er zijn deze week 2 nieuwe besmettingen met het H5N1-virus vastgesteld bij hobbyhouders in Berlare (Oost-Vlaanderen) en Philippeville (Namen). De nog aanwezige vogels werden geëuthanaseerd. Gezien het om kleine hobbyhouderijen gaat en er geen bijkomende risico is op verspreiding van de ziekte, werden er geen zones afgebakend. De maatregelen blijven hier beperkt tot de beide besmette sites.
Het opheffen en omzetten van de zones loopt voorlopig zoals gepland:
 • Afgelopen nacht is het zuidwestelijke deel van de 3 km-zone Wervik omgezet in 10 km-zone. Dit deel valt nu onder de maatregelen van een bewakingszone.
 • In de bewakingszone Tongeren is de eindscreening gunstig afgerond. Volgende nacht wordt deze zone opgeheven. Vanaf morgen gelden daar de landelijke maatregelen.
 • Volgende week, in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 februari, wordt het resterende deel van de 3 km-zone Wervik omgezet in 10 km-zone.
 • In die week wordt ook de eindscreening voor het zuidwestelijke deel van de 10 km-zone Wervik georganiseerd. Bij gunstige resultaten, kan dat deel van de bewakingszone dan in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 februari vrijkomen.
De besmettingen bij wilde vogels blijven ongemeen hoog. In de eerste 5 weken van het jaar zijn al meer dan 80 gevallen vastgesteld, verspreid over het ganse land. Ter vergelijking: in heel 2022 werden zo’n 200 gevallen vastgesteld. Het zwaartepunt van de besmettingen situeert zich vooral bij meeuwen, in het bijzonder kokmeeuwen. Het milieu blijft dus nog steeds erg besmet en hierdoor blijft de druk op en rond alle pluimveehouderijen erg hoog. Waakzaamheid en een strikte toepassing van de bioveiligheid blijven onverminderd pertinent.
Alle relevante informatie is nog steeds terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.Onderwerp: HPAI: tweede uitbraak in Wervik (WVL) - IAHP: deuxième foyer à Wervik (Flandre occidentale)
Er is vandaag een tweede besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld in Wervik (West-Vlaanderen).
Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 97.000 dieren van verschillende leeftijden, dat gelegen is in de bewakingszone Wervik, op ca. 4,5 km van de haard van vorige week. In één van de hokken van het bedrijf werden zenuwsymptomen en verhoogde sterfte vastgesteld. De besmettingsbron is nog niet duidelijk; het kan gaan om een nieuwe introductie, maar ook spill-over van de vorige haard is een mogelijkheid. Verdere analyses zullen hierover uitsluitsel moeten geven.
Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd.
Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. In de praktijk versmelten deze met de bestaande zones Wervik. Deze breiden daardoor in noordoostelijke richting uit.
De uitbreiding treft eveneens in beperkte mate de bewakingszone Houthulst. De enkele bedrijven in het overlappende deel komen onder de maatregelen en de timing van de bewakingszone Wervik te vallen.
Concreet geldt voor de zones in West-Vlaanderen en Henegouwen de volgende timing:
 • De bewakingszone Houthulst wordt komende nacht om middernacht opgeheven, uitgezonderd de delen die overlapt worden door de bewakingszones Wervik 1 en 2. Vanaf morgen is dit dus vrij gebied.
-          De beschermingszones Wervik (3 km-zones):
  • De nieuwe beschermingszone Wervik 2 loopt t.e.m. woensdag 15.02; vanaf donderdag 16.02 is dit bewakingszone Wervik.
  • Het niet overlappende deel van de oude beschermingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. donderdag 09.02; vanaf vrijdag 10.02 is dit bewakingszone Wervik.
-          De bewakingszones Wervik (10 km-zones):
  • De nieuwe bewakingszone Wervik 2 loopt t.e.m. vrijdag 24.02; vanaf zaterdag 25.02 is dit vrij gebied.
  • Het niet overlappende deel van de oude bewakingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. zaterdag 18.02; vanaf zondag 19.02 is dit vrij gebied.
In de zones Wervik blijven de derogaties lopen. Deze zijn ook meteen toepasbaar in het toegevoegde nieuwe deel. Bovendien wordt vanaf overmorgen vrijdag 27.01 de procedure geactiveerd voor het slachten van braadkippen uit de 3 km-zones.
Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.
De website wordt aangepast.
Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.-------------------------------------------------------------------------
Onderwerp: HPAI: nieuwe besmetting in Houthulst - IAHP: nouveau foyer à Houthulst
Er is gisteren een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.
De getroffen pluimveehouderij ligt in Houthulst (WVL). Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 28.000 vleeskalkoenen.
De dieren worden vandaag gedood. Het epidemiologisch onderzoek loopt nog, maar indirecte contacten met wilde vogels zijn vermoedelijk de bron van besmetting.
Een braadkippenbedrijf in de onmiddellijke buurt wordt gezien de nabijheid tot de haard preventief geruimd.
Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.
Het betreft een pluimveedense zone waarin ook een broeierij gelegen is.
Jullie vinden in bijlage de betrokken instructies.
De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op maandag 2 januari 2023.
De website wordt deze voormiddag aangepast.
Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

--------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp: HPAI: besmetting bij hobbyhouder in Diksmuide - IAHP: contamination chez un détenteur amateur de Diksmuide
Er is een nieuwe besmetting vastgesteld bij een particuliere houder in Diksmuide, West-Vlaanderen. Het pluimvee van de houderij wordt geëuthanaseerd. Er worden enkel maatregelen genomen op de besmette site zelf. Er worden dus geen beperkingszones afgebakend.
Zoals ook vorige week aangegeven, is er weinig evolutie te merken wat betreft het risico op nieuwe besmettingen. De infectiedruk vanuit wilde vogels is nog steeds hoog.
Alle relevante informatie is zoals steeds terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.
Ik wens iedereen fijne feestdagen.


--------------------------------------------------------------------------------Onderwerp: HPAI: nieuwe besmettingen bij hobbyhouders / opheffen van de zone Hoogstraten
Er zijn deze week nieuwe besmettingen met het hoogpathogene H5N1 virus vastgesteld bij een hobbyhouder in Lennik (Vlaams-Brabant) en een roofvogelhouder in Lontzen (Luik). In beide gevallen worden de maatregelen beperkt tot enkel de besmette site. Er zijn dus geen beperkingszones afgebakend, noch bijkomende maatregelen getroffen in de omgeving van de betrokken sites. De bron van besmetting is te zoeken bij directe of indirecte contacten met besmette wilde vogels.
De besmettingen bij wilde vogels blijven overigens onrustwekkend hoog. In de afgelopen 2 weken werden 17 nieuwe besmettingen met het H5N1 virus vastgesteld, verspreid over het land. De omgevingsdruk is dus nog steeds erg hoog. Het risico van insleep in de stal is dus zeker nog niet afgenomen.
Er is tenslotte ook goed nieuws: de eindscreening in de zone Hoogstraten is met gunstig resultaat afgerond. De bewakingszone Hoogstraten wordt dan ook in de nacht van zondag 27 op maandag 28 november opgeheven. Er zijn daar dan nog enkel de landelijke maatregelen van kracht.
In de zone Turnhout zal de eindscreening worden georganiseerd in de week van 5 december.
Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


HPAI: besmetting in FR met zonering in WVL - IAHP: contamination en FR avec zonage en Flandre occidentale. 16-11-22

Er is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld in Noord-Frankrijk, in de gemeente Le Doulieu (Département du Nord). Rond deze besmetting zijn de gebruikelijke 3 km- en 10 km-zones afgebakend. De getroffen pluimveehouderij ligt op minder dan 10 km ligt van de Belgische grens. Hierdoor valt een deel van de bewakingszone in Heuvelland, West-Vlaanderen: zie bijlage.

In dat deel van de zone worden de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht.
De impact is beperkt: er ligt slechts één pluimveebedrijf in het Belgische deel van de zone.
Ik geef nog mee dat afgelopen nacht de bewakingszone Theux is opgegeven.
En in Hoogstraten werd eergisteren het niet overlappende deel van de initiële 3 km-zone omgezet in bewakingszone.
Later deze week, op 19 november, komt nog de bewakingszone Evergem vrij en wordt de rest van de 3 km-zone Hoogstraten omgezet in bewakingszone.
De eindscreening voor de zone Hoogstraten is gepland voor komende week dinsdag 22 tot donderdag 24 november.
Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.


---------------------------------------------------------------------Persbericht FAVV en minister Clarinval – Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd in dierenpark Pairi Daiza: 07-11-22

Het FAVV is dit weekend op de hoogte gebracht van een besmetting met het vogelgriepvirus in het dierenpark Pairi Daiza. De besmetting werd ontdekt na een plotse sterfte bij de pelikanen in het park. Er zijn voorlopig geen symptomen opgemerkt bij andere vogelsoorten. Het dierenpark heeft in samenwerking met het FAVV de correcte en nodige maatregelen genomen om de andere vogels te beschermen tegen het virus. Minister David Clarinval heeft de situatie het hele weekend op de voet gevolgd.
Het gaat om de hoog pathogene variant van het virus. Dit is een besmettelijke en dodelijke variant voor alle vogels, maar vormt geen risico voor mensen. Omdat het gaat om bedreigde vogels die beschermd zijn, voorziet de Europese wetgeving dat de dieren niet moeten geruimd worden. Hoewel er geen risico is voor de bezoekers van het dierenpark worden wel maatregelen genomen om de andere vogelsoorten in en rond het park te beschermen. Daarom worden alle vogels geïsoleerd in gebouwen en volières. Alle plaatsen met vogels zijn dan ook niet langer toegankelijk voor bezoekers, de overige delen van het park blijven open. Het FAVV en het dierenpark zullen de situatie in de komende weken nauwgezet opvolgen.
De bron van besmetting is meer dan waarschijnlijk te zoeken in de wilde watervogels die aanwezig zijn op de twee vijvers centraal in het park. De pelikanen zaten vrij op een terrein dat grenst aan deze vijvers.
David Clarinval, federaal minister van Landbouw: "Samen met het FAVV volg ik elk jaar van nabij de evolutie van de vogelgriep in België en in Europa. Wij proberen altijd oplossingen te vinden door te pleiten voor constructieve maatregelen in het belang van de houders, de dieren en in overeenstemming met de Europese wetgeving. Dankzij de noodzakelijke en passende beslissingen die wij snel hebben genomen, worden de andere vogels beschermd en blijft het park open. Ik zal dit dossier op de voet blijven volgen.”
Sinds half september zijn 16 uitbraken met hoog pathogene vogelgriep van het type H5 bevestigd bij commerciële pluimveehouderijen en bij particuliere houders. Telkens nam het FAVV de nodige maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en het pluimvee en de vogels in de gebieden rond deze uitbraken zoveel mogelijk te beschermen. In die periode zijn er ook besmette wilde vogels aangetroffen op een 40-tal sites verspreid over het hele land. Het risico dat pluimvee en andere gehouden vogels met vogelgriep worden besmet door contact met wilde vogels, is dus overal in het land erg groot.------------------------------------------------------------------------------


VOGELGRIEP : 23-10-22
Onderwerp: HPAI: nieuwe besmetting in Hoogstraten (ANT)
Er is gisteren een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in Hoogstraten, provincie Antwerpen. De ca. 30.000 vogels zijn geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels.
Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Het gaat om een gebied met een hoge pluimveedensiteit: er liggen 5 inrichtingen met pluimvee in de 3 km-zone en een vijftigtal in de 10 km-zone. Er ligt ook 1 broeierij in de 10 km-zone.
De derogaties voor slachtkippen en broedeieren in de zones gaan in aanstaande vrijdag 28 oktober.
Ik kan niet genoeg de meest strikte toepassing van de bioveiligheidsmaatregelen benadrukken. Deze is op elke pluimveehouderij maar zo goed als de zwakste schakel in het beheer, de bevoorrading en de afvoer op de site. De toegang tot een stal kan enkel voor de houder en zijn werknemers en enkel via een sas dat effectief en in alle omstandigheden gebruikt wordt. Gezien de omstandigheden en de vaststellingen van de afgelopen weken doet elke pluimveehouder er goed aan om de situatie op zijn bedrijf grondig te evalueren en waar nodig de maatregelen, in het bijzonder wat betreft het personeel en de toegang, aan te scherpen.
Ik geef nog mee dat de zones Beernem en Bocholt afgelopen weekend opgeheven zijn zoals gepland.
Daarnaast is vanaf vandaag ook de 3 km-zone in Sint-Laureins volledig omgezet in bewakingszone. Hetzelfde is morgen het geval met de 3 km-zone Wingene.
Hou het veilig.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu