Recentste update vogelgriep - limburgse parkieten club

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Recentste update vogelgriep

Wetgeving en Vogelgriep > Vogelgriep
Onderwerp: HPAI: nieuwe besmettingen bij hobbyhouders / opheffen van de zone Hoogstraten
Er zijn deze week nieuwe besmettingen met het hoogpathogene H5N1 virus vastgesteld bij een hobbyhouder in Lennik (Vlaams-Brabant) en een roofvogelhouder in Lontzen (Luik). In beide gevallen worden de maatregelen beperkt tot enkel de besmette site. Er zijn dus geen beperkingszones afgebakend, noch bijkomende maatregelen getroffen in de omgeving van de betrokken sites. De bron van besmetting is te zoeken bij directe of indirecte contacten met besmette wilde vogels.
De besmettingen bij wilde vogels blijven overigens onrustwekkend hoog. In de afgelopen 2 weken werden 17 nieuwe besmettingen met het H5N1 virus vastgesteld, verspreid over het land. De omgevingsdruk is dus nog steeds erg hoog. Het risico van insleep in de stal is dus zeker nog niet afgenomen.
Er is tenslotte ook goed nieuws: de eindscreening in de zone Hoogstraten is met gunstig resultaat afgerond. De bewakingszone Hoogstraten wordt dan ook in de nacht van zondag 27 op maandag 28 november opgeheven. Er zijn daar dan nog enkel de landelijke maatregelen van kracht.
In de zone Turnhout zal de eindscreening worden georganiseerd in de week van 5 december.
Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.HPAI: besmetting in FR met zonering in WVL - IAHP: contamination en FR avec zonage en Flandre occidentale. 16-11-22

Er is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld in Noord-Frankrijk, in de gemeente Le Doulieu (Département du Nord). Rond deze besmetting zijn de gebruikelijke 3 km- en 10 km-zones afgebakend. De getroffen pluimveehouderij ligt op minder dan 10 km ligt van de Belgische grens. Hierdoor valt een deel van de bewakingszone in Heuvelland, West-Vlaanderen: zie bijlage.

In dat deel van de zone worden de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht.
De impact is beperkt: er ligt slechts één pluimveebedrijf in het Belgische deel van de zone.
Ik geef nog mee dat afgelopen nacht de bewakingszone Theux is opgegeven.
En in Hoogstraten werd eergisteren het niet overlappende deel van de initiële 3 km-zone omgezet in bewakingszone.
Later deze week, op 19 november, komt nog de bewakingszone Evergem vrij en wordt de rest van de 3 km-zone Hoogstraten omgezet in bewakingszone.
De eindscreening voor de zone Hoogstraten is gepland voor komende week dinsdag 22 tot donderdag 24 november.
Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.
Persbericht FAVV en minister Clarinval – Besmetting met hoog pathogeen vogelgriepvirus bevestigd in dierenpark Pairi Daiza: 07-11-22

Het FAVV is dit weekend op de hoogte gebracht van een besmetting met het vogelgriepvirus in het dierenpark Pairi Daiza. De besmetting werd ontdekt na een plotse sterfte bij de pelikanen in het park. Er zijn voorlopig geen symptomen opgemerkt bij andere vogelsoorten. Het dierenpark heeft in samenwerking met het FAVV de correcte en nodige maatregelen genomen om de andere vogels te beschermen tegen het virus. Minister David Clarinval heeft de situatie het hele weekend op de voet gevolgd.
Het gaat om de hoog pathogene variant van het virus. Dit is een besmettelijke en dodelijke variant voor alle vogels, maar vormt geen risico voor mensen. Omdat het gaat om bedreigde vogels die beschermd zijn, voorziet de Europese wetgeving dat de dieren niet moeten geruimd worden. Hoewel er geen risico is voor de bezoekers van het dierenpark worden wel maatregelen genomen om de andere vogelsoorten in en rond het park te beschermen. Daarom worden alle vogels geïsoleerd in gebouwen en volières. Alle plaatsen met vogels zijn dan ook niet langer toegankelijk voor bezoekers, de overige delen van het park blijven open. Het FAVV en het dierenpark zullen de situatie in de komende weken nauwgezet opvolgen.
De bron van besmetting is meer dan waarschijnlijk te zoeken in de wilde watervogels die aanwezig zijn op de twee vijvers centraal in het park. De pelikanen zaten vrij op een terrein dat grenst aan deze vijvers.
David Clarinval, federaal minister van Landbouw: "Samen met het FAVV volg ik elk jaar van nabij de evolutie van de vogelgriep in België en in Europa. Wij proberen altijd oplossingen te vinden door te pleiten voor constructieve maatregelen in het belang van de houders, de dieren en in overeenstemming met de Europese wetgeving. Dankzij de noodzakelijke en passende beslissingen die wij snel hebben genomen, worden de andere vogels beschermd en blijft het park open. Ik zal dit dossier op de voet blijven volgen.”
Sinds half september zijn 16 uitbraken met hoog pathogene vogelgriep van het type H5 bevestigd bij commerciële pluimveehouderijen en bij particuliere houders. Telkens nam het FAVV de nodige maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en het pluimvee en de vogels in de gebieden rond deze uitbraken zoveel mogelijk te beschermen. In die periode zijn er ook besmette wilde vogels aangetroffen op een 40-tal sites verspreid over het hele land. Het risico dat pluimvee en andere gehouden vogels met vogelgriep worden besmet door contact met wilde vogels, is dus overal in het land erg groot.
VOGELGRIEP : 23-10-22
Onderwerp: HPAI: nieuwe besmetting in Hoogstraten (ANT)
Er is gisteren een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in Hoogstraten, provincie Antwerpen. De ca. 30.000 vogels zijn geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels.
Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Het gaat om een gebied met een hoge pluimveedensiteit: er liggen 5 inrichtingen met pluimvee in de 3 km-zone en een vijftigtal in de 10 km-zone. Er ligt ook 1 broeierij in de 10 km-zone.
De derogaties voor slachtkippen en broedeieren in de zones gaan in aanstaande vrijdag 28 oktober.
Ik kan niet genoeg de meest strikte toepassing van de bioveiligheidsmaatregelen benadrukken. Deze is op elke pluimveehouderij maar zo goed als de zwakste schakel in het beheer, de bevoorrading en de afvoer op de site. De toegang tot een stal kan enkel voor de houder en zijn werknemers en enkel via een sas dat effectief en in alle omstandigheden gebruikt wordt. Gezien de omstandigheden en de vaststellingen van de afgelopen weken doet elke pluimveehouder er goed aan om de situatie op zijn bedrijf grondig te evalueren en waar nodig de maatregelen, in het bijzonder wat betreft het personeel en de toegang, aan te scherpen.
Ik geef nog mee dat de zones Beernem en Bocholt afgelopen weekend opgeheven zijn zoals gepland.
Daarnaast is vanaf vandaag ook de 3 km-zone in Sint-Laureins volledig omgezet in bewakingszone. Hetzelfde is morgen het geval met de 3 km-zone Wingene.
Hou het veilig.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu