CITES - aanvragen van CITES-documenten - limburgse parkieten club

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

CITES - aanvragen van CITES-documenten

Wetgeving en Vogelgriep > CITES
BELANGRIJKE INFORMATIE !
Dit bericht bevat twee punten van informatie die u kunnen aanbelangen als aanvrager van CITES-documenten.
Het eerste betreft de identificatie van de vogels van Bijlage A en het tweede gaat om het gebruik van de overdrachtsverklaring voor specimens (*) van de soorten van Bijlage B.
1.  Wij herinneren u eraan dat de in gevangenschap geboren en gekweekte vogels van bijlage A verplicht geïdentificeerd dienen te worden door middel van een gesloten naadloze pootring voorzien van een uniek merkteken in overeenstemming met de Europese wetgeving.
Voor jonge gekweekte vogels die gemerkt zijn met een microchip in plaats van een gesloten ring, vragen wij voortaan een DNA-analyse van de beide ouders of (de groep) ouderdieren, evenals van alle jonge vogels, om de verwantschap aan te tonen, ter ondersteuning van de certificaataanvraag. U kan hierbij een laboratorium naar keuze gebruiken.
Uitzondering: Bij een blessure aan de poot van de vogel of om een andere medische reden: een eenvoudige verklaring van de dierenarts is voldoende en er is geen DNA-test nodig tenzij de dienst hier uitdrukkelijk zou om vragen.  Het attest van de dierenarts dient te bevestigen dat de vogel inderdaad geringd was en dat de ring verwijderd moest worden, het  attest moet het ringnummer vermelden, evenals het nummer van de microchip die de ring vervangt, zodat er een verband kan worden gelegd.
Voeg dus bij uw aanvraag volgende documenten toe:
Uitslag van de DNA-analyse (behalve bij bovenvermelde uitzondering);
Certificaat van de dierenarts die uw dieren gemicrochipt heeft;
Goedkeuring van het Vlaamse, Brusselse of Waalse Gewest toe te voegen indien het gaat om gemicrochipte inheemse Europese soorten (bv. kerkuil, slechtvalk, enz.).
Onze dank alvast om aandacht te willen schenken aan het bovenstaande en om zodoende de efficiënte verwerking van uw aanvragen te verhogen.
 2. Zoals u weet is het verboden om specimens(*) van Bijlage B over te dragen zonder bewijs van legale herkomst (cfr. Art. 8.5 van Verordening 338/97). Dit bewijs van legale herkomst kon aangetoond worden door het voorleggen van een factuur, een overdrachtsverklaring, … In 2019 heeft de Europese Commissie richtlijnen ontwikkeld waarin de vereisten op dit gebied opgesomd zijn waarbij er ook een model is vastgelegd.
We raden u ten zeerste aan om ons formulier te gebruiken(boekjes verkrijgbaar bij Lou Knaepen) bij al uw overdrachten. Vergeet ook niet om telkens uw register van binnenkomst en vertrek aan te vullen!
 Dit document, indien goed ingevuld, zorgt ervoor dat u in orde bent met de wetgeving en verhoogt de opspoorbaarheid van het specimen (zijn identificatie, zijn oorsprong, de gegevens van de kweker enz.).
U kan de overdrachtsverklaring bekomen (boekjes verkrijgbaar bij Lou Knaepen)
In geval van overdracht van een frequent gekweekte soort in België, hoeft men dit document niet in te vullen.
(zie Oranje lijst in het CITES-boekje)
 Het document is oorspronkelijk ontwikkeld voor de overdracht van levende dieren. Voor andere specimens moet er echter evenzeer een bewijs van legale herkomst zijn, dus raden we u aan om hetzelfde document ook te gebruiken voor dergelijke overdrachten.
 Een aantal vakjes (zoals gegevens van ouderdieren) gaan mogelijk niet van toepassing zijn en moet u dus niet invullen. U wordt ook aangeraden om, voor zover mogelijk, een link te leggen tussen het specimen en het document (afmetingen specimen, foto specimen, …).
 (*) “specimens” zijn vaak levende dieren, maar het kan evengoed gaan om afgeleide producten (een pels, schedel, pluimen,…).
Opgelet: Wanneer een veelvuldig gekweekte vogel van bijlage B naar buitenland gaat moet er een overdrachtsverklaring opgesteld worden.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu